Syömistaitojen arvio ja kuntoutus

Kielikoulun puheterapeutit ovat kouluttautuneen laajalti syömisen pulmien kuntoutukseen. Järvenpäässä puheterapeutti Hanna Mäkinen arvioi ja kuntouttaa lasten syömisen sensorisia ja motorisia valmiuksia myös yhdessä sensoriseen integraation erikoistuneen toimintaterapeutin kanssa.

Syömisen terapiaan hakeudutaan pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon suosituksesta. Erittäin valikoivasti syövät lapset voivat myös tarvita puheterapeutin ohjausta, vaikka taustalla ei olisikaan syömistä rajoittavia fysiologisia tai motorisia pulmia. Mikäli lapsesi syöminen huolestuttaa, ota yhteyttä Kielikoulun puheterapeutteihin - pohditaan yhdessä, voisiko syömisen terapiasta olla apua perheelleenne ja kuinka hoitoon ohjautuminen järjestyisi.