Mitä on myofunktionaalinen terapia?

Suun- ja kasvojen alueen myofunktionaalisessa terapiassa harjoitukset kohdistetaan lihaksiin, jotka vaikuttavat kielen asentoon, hengitykseen, puheeseen, pureskeluun ja nielemiseen. Terapia voi sisältää häiritsevien tapojen eliminointia (esim. peukalon imeminen, kynsien pureskelu), lihasjännitysten vähentämistä sekä normaaleja toimintoja heikosti tukevien lihasten vahvistamista. Tavoitteena on saada kielen lepoasento vakiintumaan oikealle paikalleen ja vahvistaa huulten sulkua - kun nämä kaksi asiaa saadaan korjaantumaan monet ikävät oireet (kuten purentaelimistön toimintahäiriöt ja kivut, tietynlaiset puheen pulmat ja uniapnean piirteet) häviävät tai lieventyvät.

Myofunktionaalista terapiaa on toteutettu jo vuosikymmenten ajan eri puolilla maailmaa ja alan tieteellinen tutkimus ja koulutus on lisääntynyt aivan viime vuosina. Tutkimusta on tehty runsaasti niin Brasiliassa, Italiassa, Australiassa kuin Amerikassakin. Tutkimuksen ja koulutuksen kehittymisen myötä tietämys suun- ja kasvojen alueen lihasten toiminnan vaikutuksista esimerkiksi uniapneaan, ylivilkkauteen, purentaelimistön häiriöihin ja hoitoon on lisääntynyt merkittävästi.