Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)

Purentaelimistöllä tarkoitetaan leukaniveliä, puremalihaksia, hampaistoa ja niihin läheisesti liittyviä kudoksia. Niiden kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat muun muassa päänsärky, kasvokipu ja korvakipu.

Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) ovat melko yleisiä ja usein lieviä mutta pitkittyessään runsaasti yksilöä kuormittavia. Hoidon tavoitteena on kipujen lieventyminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Suun- ja kasvojen alueen myofunktionaalisen terapian on todettu vähentävän purentaelimistön toimintahäiriöitä ja lieventävän oirekuvaa (De Felicio et. al. 2010). Hoito tapahtuu aina yhteistyössä hammaslääkärin kanssa ja usein myös fysioterapeutin konsultaatio on tarpeen.

Kielikoulutun terapeutit ovat käyneet puheterapeuteille suunnatun VoiceWell koulutuksen. Arvioimme ja hoidamme purentaelimistön häiriöitä myös manuaalisin hoito-ottein, mutta ohjaamme asiakkaamme tarvittaessa päätoimisen VoiceWell-hoitajan vastaanotolle. Uudellamaalla toimimme yhteistyössä Jannen Otteen kanssa.