Hampaat ja leuka

Poikkeavat nielemisen, puremisen ja pureskelun kaavat aiheuttavat usein suurta painetta leukoihin ja hampaisiin. Jatkuva paine puolestaan saattaa pakottaa hampaat poikkeaviin asentoihin. Epäsuotuisat pureskelun ja nielemisen tavat johtavat leukojen kasvun poikkeamiin, mitkä puolestaan heikentävät puremista ja nielemistä entisestään. Tämä kierre on hyvä katkaista jo varhain, jotta vältyttäisiin suuremmilta ongelmilta.