Hanna Mäkinen

Hanna Mäkinen on kartuttanut työkokemustaan vuodesta 2005 lähtien Keski-Uudenmaan kunnissa ja HUS:n sairaaloissa lyhyemmissä ja pidemmissä sijaisuuksissa sekä 2007-2015 Hyvinkään kaupungin perusturvan puheterapeuttina. Vuodesta 2010 Hanna on lisäksi toiminut Kela:n palveluntuottajana. Valmistumisestaan lähtien Hanna on ollut kiinnostunut puheen tuoton motorisista vaikeuksista sekä erityisesti syömisen ja nielemisen problematiikasta. Syömisen arvioita sekä terapiaa Hanna toteuttaa myös yhdessä sensoriseen integraation perehtyneen toimintaterapeutin kanssa. Syömispulmien hoitoon Hanna on perehtynyt laajalti (DPNS Deep Pharyngeal Neuro Stimulation, Sensory Motor Approach to Feeding, S.O.S. Approach, Get Permission© Approach). Vuonna 2018 Hanna on myös opiskellut WHO:n imetysohjaajaksi.

Hanna on pätevöitynyt myös LSVT LOUD® (Lee Silverman Voice Treatment) -menetelmään sekä osallistunut useille Oral Placement Therapy:n kursseille. Viimeisimpänä Hanna on saanut oikeuden käyttää nimikettä "Manuaalinen puheterapeutti" suoritettuaan VoiceWell -koulutuksen keväällä 2017.

Havaittuaan, missä määrin kielen väärä lepoasento ja suuhengittäminen vaikuttivat jo pienten lasten purennan kehitykseen artikulaation ja syömisen lisäksi, Hanna ryhtyi perehtymään myofunktionaaliseen terapiaan ensin kirjallisuuden ja sittemmin kansainvälisten koulutusten kautta. Hanna on osallistunut myofunktionaalisen terapian ensimmäisiin kansainvälisiin kongresseihin ja symposiumeihin ja on perustajajäsen kahdessa alan kansainvälisessä yhdistyksessä (AAMS ja NAMT) sekä Suomen Orofakiaalisen terapian yhdistyksen hallituksen jäsen. Myofunktionaalisen terapian lisäksi hän on perehtynyt Buteyko-menetelmään ja on kollegansa Anna Marin kanssa ensimmäinen suomalainen Buteyko-menetelmää käyttävä, sertifiointiin tähtäävä puheterapeutti. Järvenpään vastaanoton lisäksi Hanna toimi syksystä 2015 reilun vuoden ajan Tallinnassa Ortodontiakeskuksessa osallistuen sekä uniapneapotilaiden hoitoon että toimien osana oikomishoidon tiimiä.

Kliinisen työn ohella Hanna on viime vuosina luennoinut runsaasti sekä kotimaassa että Virossa ja Latviassa. Vuoden 2022 alusta Hanna on ollut osa kansainvälistä aikuisten uniapnean tutkimusprojektia Tarton yliopiston alaisuudessa.