Anna Mari Mäkelä

Kuvateksti

Anna Mari valmistui Helsingin yliopistosta v. 2000, minkä jälkeen hän toimi tutkijana (tutkimusala kognitiivinen neurotiede) sekä opetustehtävissä Helsingin yliopistossa että avoimissa yliopistoissa ja yliopistojen täydennyskoulutuksissa (opetusala logopedia). Kliinisestä työstä kokemusta kertyi mm. Lastenlinnan sairaalan epilepsiapoliklinikalla. Yksityisenä ammatinharjoittajana ja mm. Kelan palveluntuottajana hän on toiminut v. 2006 alkaen. Anna Marilla on jatkokoulutusta ja kliinistä kokemusta sekä oro-motoristen (sis. syöminen), puheen ja kielellisten taitojen, implanttikuulon että vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntouttamisesta. Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot ovat jokapäiväisessä käytössä.

Anna Mari hyödyntää työssään sovellettua käyttäytymisanalyysiä, mihin hän on perehtynyt Tampereen yliopistossa v. 2013-2015 järjestetyssä koulutuksessa. Käyttäytymisanalyysin avulla voidaan kaikkea käyttäytymistä muovata tehokkaasti, mutta ihmistä, tämän toiveita ja motivaatiota kunnioittaen tarkoituksenmukaiseksi. Kommunikoinnin ydintaitojen opettamisessa toimii erinomaisesti sovellettuun käyttäytymisanalyysiin pohjaava kuvanvaihtokommunikointimenetelmä Picture Exchange Communication System (PECS).

Jatkuva kouluttautuminen teoreettisen ja kliinisen osaamisen syventämiseksi ovat tärkeitä ammattitaidon kehittämiseksi. Kuntoutuskeinoja, joihin Anna Mari on perehtynyt, ovat mm. Oral Placement Therapy (OPT), Buteyko-hengitys ja Voicewell-menetelmään perustuvien manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen, suun ja purennanalueen logopedista kuntoutusta-koulutuksessa. Tämän lisäksi Anna Mari on kouluttautunut pään ja rintakehän-pallean alueen lihaskalvojen kireyksien tunnistamiseen ja hoitoon, ja opetellut tunnistamaan tilanteet, joissa kehon kokonaisvaltainen käsittely fysioterapian (MyFascia) tai kiropraktiikan keinoin on tarpeen, jotta pään-kasvojen alueen tasapainoiselle lihastoiminnalle on riittävät edellytykset. Pään-kasvojen alueen myofunktionaaliseen terapiaan Anna Mari on erikoistunut v. 2014 lähtien, ja on toukokuussa 2021 aloittanut myofunktionaalisen terapeutin nimikkeeseen oikeuttavan AOMT:n (Academy of Orofacial Myofunctional Therapy) sertifiointiprosessin.

Myofunktionaalisen problematiikan tiimoilta tapaat Anna Marin maanantaisin Hämeenlinnan Pihlajalinnasta, missä hän toimii osana myofunktionaalista yksikköä.


Julkaisut:

Disentangling the effects of phonation and articulation: hemispheric asymmetries in the auditory N1m response of the human brain. Tiitinen H, Mäkelä AM, Mäkinen V, May PJ, Alku P. BMC Neurosci. 2005 Oct 15;6:62. PMID:16225699 Free PMC Article

The auditory N1m reveals the left-hemispheric representation of vowel identity in humans. Mäkelä AM, Alku P, Tiitinen H. Neurosci Lett. 2003 Dec 19;353(2):111-4. PMID: 14664913

Glides in speech fundamental frequency are reflected in the auditory N1m response. Mäkelä AM, Alku P, Mäkinen V, Tiitinen H. Neuroreport. 2004 May 19;15(7):1205-8. PMID: 15129175

Left-hemispheric brain activity reflects formant transitions in speech sounds. Mäkelä AM, Alku P, May PJ, Mäkinen V, Tiitinen H. Neuroreport. 2005 Apr 25;16(6):549-53. PMID:15812305

The auditory n100m response reflects changes in speech fundamental frequency. Mäkelä AM, Alku P, May PJ, Mäkinen V, Tiitinen H. Neurol Clin Neurophysiol. 2004 Nov 30;2004:49.

Cortical activity elicited by isolated vowels and diphthongs. Mäkelä AM, Alku P, May PJ, Mäkinen V, Tiitinen H. Neurol Clin Neurophysiol. 2004 Nov 30;2004:91. PMID:16021682

Periodic glottal excitation and formant frequencies in the perception of vowels. Tiitinen H, Mäkelä AM, Mäkinen V, May PJ, Alku P. Neurol Clin Neurophysiol. 2004 Nov 30;2004:103. PMID: 16012623

Magnetoencephalographic (MEG) localization of the auditory N400m: effects of stimulus duration. Mäkelä AM, Mäkinen V, Nikkilä M, Ilmoniemi RJ, Tiitinen H. Neuroreport. 2001 Feb 12;12(2):249-53. PMID: 11209929

Human cortical dynamics determined by speech fundamental frequency. Mäkelä AM, Alku P, Mäkinen V, Valtonen J, May P, Tiitinen H. Neuroimage. 2002 Nov;17(3):1300-5. PMID: 12414269

Visual attention to words of native versus later acquired languages: a magnetoencephalographic study in humans. Pihko E, Mäkinen V, Nikouline VV, Mäkelä AM, Ilmoniemi RJ. Neurosci Lett. 2001 Sep 7;310(1):33-6. PMID:11524151